Aktualności

Wykład inaugurujący rok szkolny 2020/2021

147
2-09-2020

Cud nad Wisłą i cuda w życiu królowej Jadwigi.

W tym roku przypada 100 rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą” - było to przełomowe starcie zbrojne w historii świata.

Rocznica tego niezwykłego wydarzenia zdecydowała o podjęciu tematu cudów w historii naszej ojczyzny na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Chciałabym przypomnieć także cuda jakie wydarzyły się w życiu Patronki naszej szkoły św. Jadwigi Królowej i za jej wstawiennictwem.

I. Cud nad Wisłą.

Na odrodzoną po 123 latach ojczyznę, która dopiero w 1918 roku odzyskała niepodległość i dopiero powoływała armię, już w 1920 roku czekało kolejne niebezpieczeństwo jakim byli bolszewicy. Armia Czerwona chciała zniszczyć naszą odrodzoną ojczyznę i szerzyć na terenie Europy Zachodniej rewolucję komunistyczną.

Decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej - Bitwa Warszawska - odbyła się na przedpolach Warszawy w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku.

Bitwa ta zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy, uznawana jest za jedną z najważniejszych w dziejach świata.

Do historii przeszła pod nazwą Cudu nad Wisłą1.

Cudem było to, że tak słabe, wyniszczone niewolą państwo polskie, bez silnej armii, pokonało potężne mocarstwo rosyjskie. Straty w wojnie polsko-bolszewickiej po polskiej stronie wyniosły 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i ok. 10 tys. zaginionych osób. Po stronie rosyjskiej - 25 tysięcy zabitych i rannych oraz 66 tys. wziętych do niewoli.

II. Cuda w życiu królowej Jadwigi.

Cofnijmy się teraz do czasów średniowiecznych, kiedy żyła królowa Jadwiga - patronka naszej szkoły. Badając Jej życiorys napotkamy wiele cudów, które skrupulatnie zanotowali biografowie, lub które przetrwały w legendach.

1. Pierwszym było spotkanie z Chrystusem Ukrzyżowanym w Katedrze na Wawelu. Legendy przekazują, że Chrystus rozmawiał z Jadwigą, że przekazał jej misję w słowach: Fac quod vides. Do dziś na tym ołtarzu pod czarnym krzyżem św. Jadwigi znajduje się łaciński napis ” ten zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa ukrzyżowany wizerunek przemówił do świętej Jadwigi Królowej Polski”.

Niewiele wiemy, co się pod Czarnym Krzyżem Wawelskim dokonało. Tak wyobrażał sobie to niezwykłe wydarzenie malarz Piotr Stachiewcz.

2. Kolejny cud głosi, że królowa zobaczyła, jak z Wisły wyłowiono utopionego chłopca, jedynego syna wdowy z Bochni. Jadwiga przykryła jego zwłoki własnym płaszczem i dziecko ożyło.