Nauczyciele

Dyrektor Szkoły Pani mgr Katarzyna Sutor język angielski, zarządzanie oświatą i projektami unijnymi
Pani mgr Barbara Balicka-Burkowicz wychowanie do życia w rodzinie
Pani mgr Dorota Baraniecka wychowanie fizyczne
Pan mgr Bogdan Bielak historia
Pani mgr Teresa Dudek biologia, chemia, przyroda
Pani mgr Wioletta Filipek podstawy przedsiębiorczości, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, wos
Pani dr Agata Flaga język polski, wdż, wos, bibliotekoznawstwo
Pan mgr Marek Kaszuba wychowanie fizyczne
Pani mgr Anna Kądziela historia, wos, PP, oligofrenopedagogika
Pani mgr Dorota Kłósek język niemiecki, język szwedzki
Społeczny Wicedyrektor Szkoły Pani mgr Katarzyna Kogutowicz pedagog, plastyka,
Pani mgr Renata Król-Nowak fizyka, geografia, w.f, przyroda
Pani mgr Marzena Pajor język angielski
Pani mgr Zofia Rogala matematyka
Pani mgr Teresa Stachoń matematyka, fizyka
Pan mgr Wojciech Wrona urlop

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl